Stockholms Stadsarkivs sökbara handskrifter

Handskrifterna är tolkade i sin helhet, men med olika kvalitet. De flesta sidorna är maskintolkade med hjälp av programmet Transkribus, en del sidor är renskrivna av medborgarforskare och några mer noggrant korrlästa.

Vill du bidra i projektet?

Mejla handskrifter.stadsarkivet@stockholm.se.