Om

Här publicerar Stockholms stadsarkiv renskrivna och maskintolkade handskrifter. Databasen innehåller ett urval av 1700-talsprotokoll från Stockholms domkapitel och Politikollegiet, samt några volymer med inkomna handlingar i brottmål från Södra förstadens kämnärsrätt. Målet är att innehållet i databasen ska växa successivt, volym för volym.

Maskintolkning

Stockholms stadsarkiv använder den världsledande plattformen när det gäller maskintolkning av handskrifter – Transkribus. Genom att transkribera många sidor kan man bygga modeller för att maskintolka handskrifter, så kallade HTR-modeller (HTR står får Handwritten Text Recognition).

Stadsarkivet har med hjälp av medborgarforskare skapat en HTR-modell för maskintolkning av 1700-talsprotokoll. Modellen heter Stockholm Notaries 1727-1754 och är fri att använda för alla Transkribusanvändare.

Transkribus, Read Coops hemsida

Stockholm Notaries 1727-1754, Read Coops hemsida

Medborgarforskare

Arbetet i Transkribus sker tillsammans med frivilliga entusiaster, så kallade medborgarforskare, som hjälper till med att renskriva texter och korrekturläsa maskintolkad text.

Fel förekommer i renskrifterna

Handskrifterna i databasen är tolkade i sin helhet, men med olika kvalitet. De flesta sidor är maskintolkade med cirka 3-6 % felmarginal. En del sidor är renskrivna av medborgarforskare och andra är noggrant korrekturlästa.

Vad hittar du i databasen?

Databasen innehåller protokoll från Stockholms domkapitel, Politikollegiet och handlingar som skickats in till Södra förstadens kämnärsrätt.

Stockholms domkapitel

Stockholms domkapitel hette på 1700-talet Konsistorium och var stadens högsta kyrkliga organ. I protokollen hittar du människor i äktenskapliga konflikter, kvinnor och män som inte vill fullfölja äktenskapslöften, långa förhör med människor som avviker från statsreligionen, diskussioner som rör skolväsendet samt andra kyrkliga angelägenheter.

Politikollegiet

Politikollegiet var ett av stadens viktigaste styrelseorgan. Här hanteras till exempel stadens tiggare och fattiga. Här döms eller frias människor för smärre brott som olaglig försäljning, att klä sig i strid med överflödsförordningarna, eller för så kallat pigskafferi. Politikollegiet administrerar även de hemman som ägs av Danvikens hospital och ser till att män som vunnit burskap ansluter sig till något av stadens kompanier. Ofta förekommande i protokollen är uppsyningsmännen, den dåtida polismakten, som rapporterar om olika missförhållanden.

Södra förstadens kämnärsrätt

Södra förstadens kämnärsrätt var en av stadens domstolar, huvudsakligen för Södermalm. I databasen finns inkomna handlingar i brottmål och en brokig flora av papper inskickade till rätten av alla möjliga individer som på något sätt blivit inblandade i ett brottmål. Här hittar du stämningsansökningar, skriftliga vittnesmål, anmälningar om oäkta barn, rapporter från stadsvakterna och mycket mer.

Har du frågor om projektet?

Kontakta: handskrifter.stadsarkivet@stockholm.se.